อาหาร/ผลไม้แปรรูป OSOP

กล้วยฉาบหลากรส

กล้วยฉาบหลากรส สินค้า OSOP จากโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ ราคา ...

ราคาลดพิเศษ: 20.00 ฿
ราคามาตรฐาน
ราคาลดพิเศษ: 10.00 ฿
ราคามาตรฐาน
ราคาลดพิเศษ: 30.00 ฿
ราคามาตรฐาน

ข้าวหอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิ สินค้า OSOP จากโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ ราคา ...

ราคาลดพิเศษ: 35.00 ฿
ราคามาตรฐาน
ราคาลดพิเศษ: 30.00 ฿
ราคามาตรฐาน
ราคาลดพิเศษ: 12.00 ฿
ราคามาตรฐาน
ราคาลดพิเศษ: 15.00 ฿
ราคามาตรฐาน
ราคาลดพิเศษ: 10.00 ฿
ราคามาตรฐาน
ราคาลดพิเศษ: 6.00 ฿
ราคามาตรฐาน

ไข่เค็มพอกดินสอพอง กล่องเล็ก

ไข่เค็มพอกดินสอพองกล่องเล็ก ต้มแล้วพร้อมรับประทาน

ราคาลดพิเศษ: 35.00 ฿
ราคามาตรฐาน